අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ප්‍රභාෂ්වර මියැසි 2018 ගායනා තරඟාවලිය 2018.12.24 දින අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදී.  මේ සඳහා කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය ආයතන 10 කින් පමණ නිලධාරින් 16 දෙනෙක් සහභාගී වූහ.  එහි ප්‍රථම ස්ථානය අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ උපදේශන සහකාර දමින්ද පුෂ්ප කුමාර මහතා ද දෙවන ස්ථානය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ඩී. එම්. එම්. ඩබ්. එම්. සරච්චන්ද්‍ර මහතා ද තෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ශ්‍යාමලී කුමාරගේ මිය විසින් ද දිනා ගන්නා ලදී.

DSC07668

News & Events

12
Oct2018
All Island Best Project

All Island Best Project

Under the Rural Infrastructure Development Program, the...

22
Sep2018
ප්‍රභාෂ්වර මියැසි - 2018

ප්‍රභාෂ්වර මියැසි - 2018

අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන්...

Scroll To Top